Jdi na obsah Jdi na menu
 

WELFARE A ENERGIE ZVÍŘAT

 

Záleží vám na pohodě zvířat ?

Je pro vás nemyslitelné, že by váš přítel strádal, nebo jste názoru, že zvířeti je jedno, kde hlavu složí ?

Víte, že zvířata mají mocné energetické centrum a předávat člověku energii je jedno z jejich základních poslání ?

Zajímá vás, jak vaše zvíře vnímá vibrace prostředí, v němž žije ?

 

V tom případě už máte jasno, že vše spolu úzce souvisí.

Zásady welfare neboli „pět svobod“ jsou prioritně aplikovány na hospodářská zvířata užitkového zaměření, nicméně všeobecně stav „pohody zvířat“ zcela vystihují. Pohoda zvířat, či obecněji kvalita život zvířat je defacto opakem jejich strádání.

Každé člověkem chované zvíře má nárok na vytvoření adekvátních podmínek, které plně zabezpečí jeho životní potřeby.

Welfare vyžaduje pro chovaná zvířata dosažení spokojenosti, pohody, komfortu. Pouze zvíře, které má životní podmínky na odpovídající úrovni, může být zdravé, vyrovnané a perspektivní.

Od „pohodového“ zvířete pak jeho majitel získává mnoho.

Nejenže v něm nalezne věrného přítele, ale získává tak zároveň přirozeného léčitele, obdařeného nezměrnou dávkou empatie a silným energetickým polem. Zvíře je mu tedy neustále k dispozici jako přirozený a nezištný zdroj energie.

Dávat člověku energii je jedno ze základních poslání zvířat, je ovšem předpokládáno, že člověk tuto energii přijímající se bude dárci revanšovat.

O terapeutických schopnostech zvířat se již běžně hovoří a jsou praktikovány, přesto i v této sféře jsou ještě velké rezervy ( ideální příští téma ;-) Je všeobecně známo, že zvířata vnímají energie člověka a atmosférické vlivy prostředí, čímž pádem reagují na přítomné vibrace.

Jenže – nechceme my lidé někdy víc brát než dávat ?

Nezapomínáme, že zvíře vnímá energii  prostředí, v němž žije?

Dá se říci, že ji přímo nasává, zvláště kočky jsou telepatické bytosti, které tuší věci dříve, než se přihodí. Jsou velice empatické vůči mentální vyspělosti a psychické pohodě majitelů, což se odráží i v jejich chování.

Problematické zvíře je tedy mnohdy důsledek prostředí a energie, která ho obklopuje. Pokud v nepříznivé atmosféře vyrůstá od mláděte, na malér je zaděláno. Výcvik může působení negací zmírnit, nikoliv vyrušit.

 

Britská rada pro ochranu hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council - FAWC)  novelizovala  zásady welfare  aneb „pět svobod“ v r. 1993 takto:

  1. Osvobození od žízně, hladu a podvýživy - zajištěním přístupu k vodě a krmivu.
  2. Osvobození od nepohodlí - zajištěním vhodného ustájení.
  3. Osvobození od bolesti, zranění a nemoci - prevencí či rychlou diagnosou a léčením.
  4. Svoboda vykazovat prvky normálního chování - dostatkem prostoru a společenstvím ostatních zvířat.
  5. Osvobození od strachu a úzkosti - zajištěním podmínek bez psychického strádání.

 

Je však zřejmé, že absolutní naplnění všech pěti svobod je v praxi nemožné, jelikož naplnění všech zásad se dokonce vzájemně vylučuje. Literatura uvádí mnoho definic, lze však preferovat určitá kritéria, kdy při komplexním hodnocení je ideální vycházet ze základních znalostí etologie a pravidelného kontaktu s chovanými zvířaty, která vnímají životní podmínky jinak než lidé.

Příklad : Pes držený stále v kotci je zásadně omezen na volnosti pohybu. Přísunem krmení je zbaven odstranění hladu a žízně, kotec zajišťuje jeho bezpečnost, ovšem na úkor volby vlastní aktivity. V případě velkokapacitních zařízení vede vysoká koncentrace zvířat k frustraci a zvýšenému stresu.

Dlouhodobé umístění pouze v kotcích je pro psy absolutně nevhodné. Pokud není reálný dostatek času a možnost pravidelného venčení a procházek, měl by mít každý kotec samostatný výběh, který psovi částečně umožní pohyb a vyvenčení dle potřeby.

Mnohá zařízení pečující o zvířata přesahují reálné kapacity počtu zvířat, kdy argumentují nedostatkem financí na rozšíření prostor apod. Toto ovšem není řešení ani pomoc. Útulky jsou bohužel nuceny napravovat důsledky jak lidské nezodpovědnosti a krutosti, tak značné ignorace podpory této oblasti, a v neposlední řadě i absenci patřičné „osvěty“, kdy příčina není patřičně rozkrývána ( toto je již ovšem samostatné téma). Přesto by měly zůstat zachovány určité zásady.

Bohužel, nabrat si do „útulku“ stovku zvířat z množírny, aniž útulek disponuje dostatkem adekvátních prostor, zvláště karanténních a zdrojem financí potřebných na krmení a veterinární péči vykazuje znaky nezodpovědnosti provozovatele, nikoliv pomoci potřebným.

Pokud tedy zvíře, pes zvláště, žije v omezeném prostředí, ve stísněných prostorech  a nedostatečným kontaktem s okolím, či naopak pouze volně sdílí „smečku“, odrazí se to na jeho psychice, někdy bohužel nezvratně.

Za zmínku stojí i fakt, že od nedostatku prostoru a krmení, tedy nevhodných životních podmínek je jen krůček k nepřímému týrání zvířete.

Stresované zvíře je mnohem náchylnější k onemocnění, např. diabetes může být přímým důsledkem stresových situací.

Domestikace zvířat snížila v rámci přizpůsobení domácímu prostředí jejich přirozené reakce , tedy i jejich „imunitu“. Zásah stresoru vyvolává určité poškození organismu zvířete, bohužel stresorem bývá často právě prostředí, v němž zvíře žije a vnější vlivy.

Zvíře reaguje adaptačním syndromem – pokud stresor odezní, zvíře se přizpůsobí a zátěž „unese“. Pokud jsou vlivy stresoru – tedy i prostředí –intenzivní, zvíře se může vzhledem k psychickému vyčerpání ocitnout i v ohrožení života. Mezi podstatné stresory,  jakými jsou např.  změna majitele, změna prostředí, hrubé zacházení,  nedostatky v krmení a péči o zdraví, patří i nedostatek prostoru  a nevhodné „ubytování“.

Nezapomínejme na to – tak, jako člověku je lépe v upraveném domku se zahradou, než ve stísněném prostředí vybydlené garsoniéry na ubytovně, stejně tak zvířatům prospívá „pohoda“.

Zvířata jsme k sobě připoutali a získali jejich důvěru.

Nezištně nám pomáhají svoji energií odnímat trápení a jsou s námi, když je potřebujeme.

 

Dopřejme jim tedy vše, co jim náleží.

Děkujeme za pozornost věnovanou tomuto příspěvku.

Děkujeme za sdílení a podporu – naši zvířecí přátelé si zaslouží, abychom plně akceptovali jejich práva a nároky.

Konzultace dané problematiky je možná, vašeho zájmu si vážíme a uvítáme veškeré vaše reakce na email hafici25@email.cz

 
 

 


Poslední fotografie