Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 

Nezisková organizace FELIX GREY již od roku 2006 aktivně řeší problematiku ochrany zvířat, otázky soužití člověka a zvířete, ale také problémy výchovy dětí a mládeže k zodpovědnosti. Zajišťuje informovanost veřejnosti v oblasti ochrany zvířat a prevence jejich týrání, propaguje kastrační program, poskytuje poradenství a doporučuje využití zooterapií při zkvalitňování života handicapovaných osob a seniorů.

 

Naší prioritou je dostávat do povědomí veřejnosti problematiku týrání zvířat, považujeme za zcela nezbytné vštěpovat (nejen) dětem a mládeži základní principy úcty k životu jako takovému a vést je k zodpovědnosti za své činy. 

Týrání zvířat, ať je pácháno cíleně či z nedbalosti ( což je bohužel  častý důsledek nedostatku rodičovské výchovy, komunikace, osvěty na školách apod. ) je značně alarmující jev. Zvíře je nezřídka pojímáno jako zdroj potravy, element sloužící k uspokojení potřeb jeho majitele, v lepším případě „živý doplněk“ domácnosti, který lze v momentě jeho ztráty lehce nahradit.

Hodnota zvířete je pojímána číselně, v rovině s kupní cenou či pořizovacími náklady. Zvláště pak v době masivního rozvoje virtuality,  sociálních sítí a náhražek „živé komunikace“, kdy ve virtuálním souboji živá bytost  –  oběť hráče v dalším kole ožije, aby mohla být aktérem opětovně vítězně sestřelena, považujeme za zcela nezbytné vštěpovat (nejen) dětem a mládeži základní principy úcty k životu jako takovému a zodpovědnosti za své činy, neboť její absence se  prolíná i do mezilidských vztahů,  přičemž dochází k utlumení emocí a  ignoraci utrpení týraných tvorů, tedy následně i dítě školou povinné je schopné fyzicky napadnout vlastní rodiče, případně ubodat spolužáka ( jeden z mnoha případů končících zcela nevirtuální smrtí ).

 

Domníváme se, že je v této oblasti potřeba mnohem větší medializace, osvěty a více „otevřených očí“.

Účastníme se řady společenských akcí, výstav, veletrhů  apod. s vlastním prezentačně – prodejním stánkem.

 

 

Zároveň  jsme provozovateli zařízení pro opuštěná, handicapovaná a bezprizorní zvířata, kdy naší prioritou jsou zásady welfare, kastrační program, pravidelná vakcinace, stabilní veterinární dohled, antiparazitika a kvalitní strava.

 

Nejsme vyznavači získávání darů formou dojímání veřejnosti. Zastáváme názor, že žádat o podporu je vhodné až poté, kdy organizace může prokázat vlastní odvedenou práci a předložit konkrétní výsledky.

 

V současnosti realizujeme mj. adaptaci a rozšíření karanténních a ubytovacích prostor s výběhem, vytápění ubikací pro zvířata, budujeme novou venkovní voliéru.


V současné době jsou v provozu 3 venkovní voliéry pro kočky, vestavěné karanténní prostory procházející dalšími úpravami a rozšířením, účelová provizorní jednotka – tzv.“hostel“ pro krátkodobou izolaci, dále 3 samostatné vnitřní celoročně obyvatelné a vytápěné ubikace včetně prostorné vnitřní zateplené části, sloužící jako ubikace zvířat, která jsou adaptabilní na ryze bytové prostředí. Další prostory k realizaci – vestavba - se nachází v kamenné stodole ( cca 300 m2), a v samostatném zděném objektu (cca 150m2).

Zároveň probíhá adaptace dalších přejímacích a přípravných prostor a výstavba nové prostorné venkovní voliéry navazující na zateplenou část.

Chlupatí obyvatelé „kočičí sekce“ u nás žijí ve venkovních prostorných voliérách navazujících na vnitřní apartmá, mají též možnost volného pohybu v uzavřených prostorech areálu. Ubytovací prostory pro zvířata byly vybudovány bez jakýchkoliv příspěvků či podpory. Přesto jim poskytujeme zcela vyhovujícím prostředí, a to po všech stránkách, neboť welfare považujeme za prioritu a pobyt zvířat v kotcích či prostorech, které nenaplňují základní zásady hygieny a pohody zvířat považujeme za nezodpovědnost provozovatele.

Hlavním cílem pro letošní rok je rozšíření stávajících prostor o tzv. "psí sekci“, která bude samozřejmě zcela samostatná a oddělená od "sekce kočičí“. Psi tak budou mít k dispozici 3000 m2 volného výběhu a samostatné kotce s výběhy s krytou a zateplenou částí včetně pohodlné boudy.

V prostoru samostatné „psí sekce“ zamýšlíme též zřídit "hravý cvičák", neboť prostor i terén nám to umožňuje.

Ubytování pro psy bude zajištěno v samostatných krytých kotcích s vlastním výběhem. Kotce zajistí psům prostor a soukromí. Pro psy zvyklé na venkovní prostředí  bude zajištěno  adekvátní ubytování ve venkovním kotci se samostatným výběhem se zateplenou boudou.

K dispozici je dostatek prostoru, velký oplocený výběh – samostatná zahrada - 3000m2, která je psům k dispozici, zde se mohou volně vyběhat a vyvenčit dle potřeby, proto můžeme zajistit jejich bezpečnost a samostatné venčení.

Dále k dispozici kamenná stodola – samostatný objekt, kde lze realizovat vestavbu vnitřních kotců . Vnitřní kotce  umožňují realizaci vytápění, což zajišťuje pohodlné podmínky i v zimních měsících, tato sekce je celoročně obyvatelná,s vlastními odpady, do sekce je zavedena elektřina, voda, apod

Vnitřní kotce jsou určeny pro psy plemen chované převážně v pokojových podmínkách, v bytech, domcích a podobně.

Realizace adaptace vnitřní části včetně projektové dokumentace a rozpočtu se zpracovává, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vyšší investici,  je nezbytné disponovat odborně zpracovanými podklady, nicméně přípravné práce byly již započaty.

Jelikož většina psů, kteří tráví v útulkových zařízeních delší dobu, jsou psi větších plemen, kteří potřebují volný pohyb, rozhodli jsme se prvotně zrealizovat venkovní sekci.

Budeme rádi, když k osudům potřebných nezůstane lhostejní ani Vy !


FELIX GREY, z.s.

Rakovice 25, 398 04 Čimelice

Tel. : 770 710 773 email : felix.grey@email.cz

IČO : 27032337


 

 

 

 
 

 


Poslední fotografie